Prosjektet «Aktiv i 100» er et samarbeid mellom DNT og Røde Kors om å arrangere lavterskelturer i nærmiljøet tilrettelagt for eldre.

- Dette er nærturgrupper som går fra det samme stedet og på det samme tidspunktet hver uke. Tilbudet er for alle som er hjemme på dagtid. Vi har flest seniorer, men alle er velkommen på disse turene, sier Hanne Tretterud Lund som er fagsjef for prosjekter og helse i DNT Oslo og omegn.

Etter at prosjektet fikk nasjonal støtte i 2016, har over 100 000 deltakere vært med på nesten 5000 turer.  Den første gruppa i Oslo ble etablert våren 2012 på Ellingsrud.

- På disse turene er det ingen påmelding eller krav til kunnskap, nivå eller utstyr. Alle som vil kan bli med og få både trim, naturopplevelser, lokalkunnskap og ikke minst, et sosialt fellesskap. Deltakelsen er stadig økende, og måten dette har blitt tatt imot på rundt om i landet er utrolig gøy å se, sier Marte Kvernland. Hun arbeider med folkehelse og inkludering i DNT.

Over 100 gågrupper 

Gjennom tilskudd på regjeringens helsebudsjett har Røde kors og DNT fått bevilget tre millioner til å få med eldre på tur for å motvirke ensomhet. Resultatet er over 100 gågrupper som har bidratt med turfelleskap for svært mange eldre i hele Norge.

- Årsaken til at Aktiv i 100 har fått feste i lokalforeningene så raskt er nettopp at det er et samarbeid mellom Røde kors og DNT, to store organisasjoner med lange tradisjoner og tillit hos befolkningen. Vi har kompetanse som utfyller hverandre, og tilbyr kurs til deltagere og frivillige. Vi lærer bort blant annet kart og kompass, førstehjelp, turledelse – og ikke mist hvordan skape et inkluderende turfelleskap, sier Kvernland. 

De nordiske helsemyndighetene har gjort undersøkelser som viser at regelmessig fysisk aktivitet av den typen som tilbys gjennom Aktiv i 100 gir gjennomsnittlig åtte ekstra leveår med god helse, sammenlignet med et stillesittende liv.

Mål om 200 grupper

DNT ønsker å styrke satsningen på Aktiv i 100 og har bedt regjeringen om flere helsemidler til å kunne nå målet om over 200 grupper. Dette fordi det skaper mestring, felleskap og aktive eldre som regjeringen nå satser sterkt på i sin eldrereform «Leve hele livet». 

- Det blir nok ikke arrangert slike turgrupper i alle landets kommuner enda, men vi er representert i samtlige fylker. Tilbudet er kjempepopulært og de som leder turene er veldig flinke til å inkludere nye som har lyst til å bli med. Derfor er det bare å oppfordre alle til å komme seg ut og delta, for dette er godt både for helse og humør, avslutter Hanne Tretterud Lund.