Av Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv

At Norge skårer høyere enn svenskene, som kom på andreplass, er trolig et overraskende funn for mange. Svenskene har tross alt rykte på seg for å være mer serviceinnstilte enn oss. Det skal sies at det er svært mange svensker som jobber i norsk reiseliv, og som har bidratt til et høyt servicenivå i bransjen. Jeg tror likevel at den viktigste grunnen til at Norge skårer høyest av de europeiske landene, er den voldsomme turistveksten vi har opplevd de siste årene.

Verdt pengene

Veksten har gjort oss sultne på flere gjester. Norske hoteller har blitt enda mer kreative, mer gjestfrie og enda flinkere til å lage kvalitetsprodukter og opplevelser. Det er særlig turister fra verdens middelklasse som velger Norge, og det skjerper kravene til god kvalitet og service. Den samme gjesteundersøkelsen viser at norske hoteller ligger på andreplass i Europa når det gjelder hotellkvalitet. Tross i at de nordiske landene er såkalte «høypris-destinasjoner», skårer hotellene i Sverige, Norge og Finland høyest på kvalitet. Det tyder på at gjestene synes hotelloppholdet er verdt den prisen de betaler.

Topp service og god kvalitet føyer seg inn i rekken av mange gode grunner til at det blir mer og mer populært for nordmenn å feriere i eget land. Antallet norske hotellovernattinger økte med fire prosent, mens tallet på utenlandske overnattinger gikk ned med en prosent fra 2016 til 2017. Etter en sterk turistvekst fra utlandet i 2015 og 2016 ser vi nå en utflating av utenlandske gjestedøgn, mens nordmenn kommer til å bli enda viktigere kunder for norsk reiseliv.

Unike hoteller og særegen natur

Opplevelsene er selve drivkraften for reiselyst. Det avgjør hvor turister reiser, og om turistene kommer tilbake. Norske hoteller har blitt utrolig flinke til å kommersialisere opplevelser som tar utgangspunkt i norsk natur og kultur. I tillegg har vi mange unike hoteller i distriktene som drar utenlandske gjester til Norge, og som gir byhotellene overnatting på veien. Det er de små opplevelseshotellene og de store, historiske hotellene som er våre viktigste trekkplastre, og som skaper Norges ansikt utad. Vi har en rik reiselivsflora i landet vårt som vi skal være stolte av.