1. Hva forbinder du med skandinavisk design?

Skandinavisk design for meg er minimalisme, fokus på kvalitet og funksjonalitet. Subtile detaljer og grafiske linjer.

2. Hva tenker du er de største forskjellene mellom svensk, dansk og norsk design?

Helt generelt, er min oppfatning at dansk design har hatt en mer bohemsk signatur, svensk design har vært mer formell og norsk design er mer sporty.

3. Hva tror du er suksessfaktorene til skandinavisk design?

At vi tenker kvalitet fremfor kvantitet, og at Skandinavia oppleves som eksotisk i den store verden.

4. Hvilke tendenser ser du i utviklingen av skandinavisk design anno 2017?

Jeg opplever at flere og flere tenker på historiefortelling, og at det er mer fokus på etisk produksjon og bærekraft. Kundene er blitt veldig bevisste og stiller flere spørsmål. Vi lever i et samfunn der kunden har råd til å tenke på miljø og der kunden også er villig til å betale for produkter med bedre kvalitet. Flere har behov for å uttrykke seg gjennom klær, og trenden er å «være seg sjæl». Folk er blitt flinkere til å kle seg etter personlighet og mindre homogent. Likevel ligger Norge etter de andre skandinaviske landene på dette området synes jeg.