Av Mathias B. Dannevig, finanspolitisk talsmann i Norges Hytteforbund

Finansiell risiko ved økning i skatter og eiendomsavgifter er stadig økende for eiere av fritidsboliger. Innføring av eiendomsskatt griper mer og mer om seg, og lokale hytteeiere bør organiseres seg i møtet med kommunene på disse felter. Det er ikke tillatt å taksere fritidsboliger høyere i forhold til sin salgsverdi enn hva som også skal gjelde for de fastboende i hyttekommunen, og man bør følge nøye med når kommuner med «ny» eiendomsskatt setter opp sitt takseringsregime. Klag om du mener din hytte blir overtaksert. NHF har utviklet ekspertise på eiendomsskattespørsmål som våre medlemmer stadig benytter seg av.

Uønsket nedbygging

Nedbygging av hytteområder er et økende og nytt problemområde. Mens vi tidligere måtte «mase» på kommuner for å legge ut hyttetomter for fritidsbebyggelse, er det nå i mange kommuner en allianse mellom kommunepolitikere som ser et skattepotensial ved ny hyttebebyggelse og grunneiere som ønsker å tjene mer penger ved utlegg av tomter. Som hytteeier kan du i verste fall få deg en overraskelse hvis nye nabotomter plutselig klargjøres der du trodde utsikten over dalen skulle vært. Sjekk alltid arealplaner i kommunen hvis du er på hyttejakt, og følg nøye med om nye reguleringsplaner for hyttefelt legges ut på den plassen du er etablert. Plan- og bygningsloven gir deg som nabo klagerett. Er du nabo til vernede områder gir dette vanligvis bedre vern mot uønsket nedbygging.

Konflikter

Nabokonflikter er noe av det sureste en hytteeier kan havne i. Det kan drepe all glede ved hyttebesøket. Hytteforbundet ser mange slike saker og det finnes ingen garanti! Men du kan legge et godt grunnlag for gode naboer ved selv alltid å opptre hensynsfullt. Særlig ved nybygg og påbygg anbefaler vi at du konsulterer din nabo og ikke tvinger på ham uønskede løsninger som tar sol og utsikt eller skaper unødig innsyn.

Tomtefeste

Vi må i vår farefulle oversikt også ta med noen linjer om tomtefeste der ny lovgivning har gitt ubehagelige overraskelser. Nye regler ved forlengelse av bygslingskontrakten gjør at grunneiere kan ta seg vesentlig bedre betalt, opp til cirka 11 000 kroner per mål per år, avhengig av tomteverdi. Vi arbeider for å avskaffe tomtefesteordningen og gjøre flest mulig til selveiere. Skal du kjøpe hytte på bygslet grunn har vi ett bestemt råd: Snakk alltid med advokat først, og få sjekket ut bygslingskontraktens bestemmelser og muligheter/pris for frikjøp.

Til slutt: Husk at du ikke behøver å stå alene. For å håndtere de viktigste farefelt som hytteeier vil medlemskap i en lokal hyttevelforening og direkte i Norges Hytteforbund støtte ditt hytteliv.