Av Audun Bringsvor, daglig leder i Norsk Hyttelag

Den gode nyheten først: Som hytteeier kan du glede deg til de neste fire årene! Våre undersøkelser viser at hyttefolket er strålende fornøyde med både hytte og hyttekommune. Du har tilgang til et fristed hvor du kan slapp av og lade batteriene, og det gjør deg til et lykkeligere og mer harmonisk menneske. Det kan ikke en gang et stortingsvalg endre på!

Det viktigste for deg som er så heldig å ha hytte, er altså ikke hvem som er statsminister. Har du fjellhytte er det viktig at snøen kommer tidlig og at skiføret blir bra. Har du sjøhytte er det viktig at badetemperaturen blir høyere enn i år, og så hadde det vært fint med færre brennmaneter.

Tomtefeste og eiendomsskatt

Med unntak av været, er det stort sett bare to ting som kan ødelegge hyttekosen. Står hytta på festet tomt, er forholdet til grunneier en evig kilde til bekymring. Hva skjer med festeavgiften, kan jeg løse inn tomta, hvor stort er engangsløftet? I det siste har spørsmål om tomtefeste utgjort halvparten av alle spørsmål til hytteadvokaten.

Arbeiderpartiet lovte før valget å fjerne hele loven og forby nye festeavtaler. Det kan være gode argumenter for det, men problemet er jo ikke nye avtaler, men tolkningen av de 100 000 som allerede finnes. Norsk Hyttelag tror det er uheldig å ta omkamp på hele loven allerede nå, men mener det er gode argumenter for å gjøre noe med verdifastsettelse, landbruksunntaket og maksimalbeløpet for store tomter. Og det har vi tenkt å ta opp med den nye Justisministeren.

Siv Jensen gikk tøft ut før valget og lovte å fjerne hele eiendomsskatten. Hun mente til og med det var fornuftig å begynne med fritidsbolig, og det er vi selvsagt enige i. Kommunal skattlegging av hytteeiere som ikke har stemmerett i kommunen og ikke bruker kommunens tjenester, er udemokratisk. Når de i tillegg krever at vi skal betale mer enn de fastboende, blir det ekstra urettferdig.

Like viktig er det at selve takseringen er en enorm sløsing med penger. Fattige kommuner må bruke millioner av kroner på å taksere hyttene, og etterpå må de ansette ekstra saksbehandlere for å håndtere klager og omtakseringer.

I år har kommunene fått anledning til å frita hyttene fra eiendomsskatt. Da kan de slippe dyr og urettferdig taksering av hytter og samtidig vise at hyttefolket ønskes velkommen. I tillegg har det blitt lov å vedta halv skatt for fritidsbolig. Vi håper at enda flere kommuner vil vurdere denne muligheten.

Stø kurs

Før valget har Ernas regjering gjort flere endringer som Norsk Hyttelag har vært sterkt kritisk til. Den viktigste er frislippet av snøskutere og vannskutere. Vi synes det er feil at retten til fart og moro for noen få skal gå ut over retten til stillhet og naturopplevelser for de mange.

Endringen som kanskje har betydd mest for hyttefolket i positiv retning, er den omfattende veiutbyggingen. Vi vet at kort reisevei er en av de aller viktigste faktorene for bruk av hytta. Selv har jeg 25 minutter kortere reisevei til hytta i dag enn for fem år siden!

Kommuneøkonomi

En av de store sakene i valgkampen, har vært kommunereformen. Det er ingen tvil om at en del kommuner her i landet er alt for små til å levere gode tjenester. Vi tror derfor det er riktig at regjeringen fortsetter å arbeide for mer robuste enheter, selv om kommunene – forståelig nok – stritter imot.

Det viktigste er likevel at hyttekommunen vår har det bra. Vi ønsker å ha hytte i en aktiv og levende kommune med både mennesker, butikker og opplevelser! Derfor er det viktig for oss at kommunene sikrer en sunn økonomi og en viss handlefrihet. Samtidig håper vi naturligvis at lokalpolitikerne forstår hvordan vi hytteeiere bidrar med arbeidsplasser, aktivitet og levende bygder.

Når jeg reiser rundt i norske hyttekommuner, slår det meg stadig at hyttefolket er minst like glade i kommunen som de som bor der hele året, og kanskje enda større lokalpatrioter. Mitt ønske er derfor at hyttefolk og hyttekommuner i enda større grad skal stå sammen om de viktige sakene og fremsnakke hverandre.