Lene Pettersen, Koordinator. Foto: Birgitte Finne Høifødt.

Nelli Kongshaug, Leder i Kors på halsen. Foto: Erik M. Sundt.

Sylwia Obuchowicz, Informasjonsmedarbeider. Foto: Privat.

Mental Helse har et tilbud til barn og unge, både på telefon og nett. Lene Pettersen er koordinator for nettjenesten Sidetmedord.no i Mental Helse Hjelpetelefonen, og hun forteller at dette er et tilbud til alle som trenger noen å støtte seg til.
– De som skriver mest på vår nettside, er unge i alderen 15 til 25 år. De skriver om mange ulike temaer, ofte uro, angst og relasjonskonflikter. Den viktigste årsaken til at folk skriver til oss, er et behov for å ha noen de anonymt kan dele tanker med og støtte seg til.

Si det med ord

Hovedtjenesten er en meldingstjeneste, hvor unge anonymt kan sende meldinger og få svar innen 48 timer. I tillegg har de et åpent diskusjonsforum med en vennetjeneste hvor registerte brukere kan drøfte ulike temaer og sende hverandre personlige meldinger.
– Det er høy pågang av henvendelser, og nye brukere registrerer seg hver dag. I 2013 mottok vi nærmere 60 000 henvendelser totalt.
Mot slutten av sommeren etablerer Mental Helse en chat-funksjon hvor de unge får svar raskt. I tillegg skal de starte hvaskjer.no, som er en tjeneste hvor unge med felles utfordringer kan delta på aktiviteter rundt om i hele landet.

Kors på halsen

Røde Kors sin hjelpetelefon, Kors på halsen, er et samtaletilbud til barn og unge opp til 18 år. De svarer på henvendelser både på telefon, e-post og chat.
– I 2013 hadde vi ca. 14 000 samtaler totalt på alle plattformer. Vi svarer på alt fra forelskelse, livet på nett og relasjoner til kjærlighetssorg, depresjon, selvmordstanker, mobbing og ensomhet. De tar kontakt fordi de ønsker å snakke med noen, og vi kan gi dem en voksen samtalepartner, sier Nelli Kongshaug som er leder for tjenesten.

Anonymiteten

Noen ganger henviser de til det offentlige hjelpeapparatet dersom de mener det er behov for det.
– Vi kan oppmuntre barnet til å oppgi anonymiteten sin, slik at vi kan ta kontakt med hjelpeapparatet for dem. Det er ofte vi som får høre historien for første gang, så noen ganger må de snakke med oss flere ganger før de eventuelt tør å ringe barnevernet selv.
Det er vondt å høre barn sitte og fortelle om hvor vanskelig de har det, men Kongshaug ser at de kan hjelpe.
– Det å være til stede og lytte er veldig bra. Det er så mye bedre at de snakker med noen om det enn at de går og bærer på det selv.

Alarmtelefonen

Alarmtelefonen ble startet etter et initiativ fra Barne- og likestillingsdepartementet i 2009. Hensikten var å gi barn og unge et nummer de kan ringe til når de har det vanskelig. De mottar i snitt 10 000 samtaler i året, og utviklingen viser at det bare blir flere og flere som ringer.
– Vi er en nasjonal nødtelefon for barn og unge som lever med vold, overgrep og omsorgssvikt. Du kan også ringe oss hvis du er redd for å bli tvangsgiftet eller kjønnslemlestet, sier informasjonsmedarbeider Sylwia Obuchowicz.

Ved akutt krise

Dersom de opplever at barnet beskriver en krise som skjer der og da, kontakter Alarmtelefonen hjelpeapparatet.
– Hvis de beskriver en slåsskamp hjemme eller at foreldrene er for ruset til å klare å ta seg av barna, kontakter vi barnevernsvakta, politiet eller legevakten hvor vi ber dem om å oppsøke stedet og sjekke hvordan barnet har det.
Barna som ringer Alarmtelefonen er alt fra 6 til 18 år, med en overvekt av barn fra 12 år og oppover.
– Vi bruker mye tid på å motivere barnet og å oppfordre dem til å ta imot hjelp. Det er vanskelig å være annerledes enn jevnaldrende.

Det er hjelp å få

Stadig flere unge som sliter psykisk. Flere og flere unge ringer blant annet Alarmtelefonen og beskriver at de sliter i varierende grad med blant annet angst, depresjoner og selvskading.
Er du ung, og sliter med vonde ting så vær klar over at du ikke er alene. Det er mange som sliter med ulike problemer, og det er hjelp å få.
Sylwia Obuchowicz jobber i Alarmtelefonen for barn og unge, og her kommer hun med noen svar på spørsmål du kanskje sitter med.
Hva bør du gjøre hvis du sliter med depresjon og vonde tanker?
- Snakk med en voksen du stoler på, og har tillit til. Hvis du ikke vil snakke med mamma og pappa, snakk med helsesøster eller en lærer på skolen. Vær ærlig og fortell om tankene dine. De kan hjelpe deg. Som regel er det bra å involvere mamma og pappa selv om du kanskje ikke ønsker det i utgangspunktet. De kan være en god støtte, og hjelpe deg gjennom en vonde tiden.
Er det normalt å slite med vonde tanker?
 Ja, det er helt normalt, både unge og voksne har perioder i livet hvor de er triste, føler seg lei seg eller er deprimerte. Det er når dette går over en lang periode at man må be om hjelp. Det hjelper å snakke om det, man skal ikke gå og bære på tunge ting alene.
Hva kan Alarmtelefonen hjelpe til med?
 Vi kan først og fremst være der og lytte til det du har å si. Så kan vi hjelpe deg videre. Hvis du sliter med alvorlige psykiske problemer kan vi hjelpe deg videre i hjelpeapparatet, sånn at du får den profesjonelle hjelpen du trenger.