Et migreneanfall skal behandles med medisin straks hodepinen begynner. Medisin skal ikke tas i aurafasen. Når man verken kan følge med i skoletimene eller jobbe med den sterke migrenehodepinen er det mye å hente på å forkorte anfallet med riktig medisin fra opptil tre dager ned til én time.

Den som har migrene er helt frisk mellom anfallene. Derfor må hodepinedagene ned – ofte fra hver dag til én gang i måneden. Migreneanfallet trigges av noe - ofte en kombinasjon av flere ting. Prioritet en, spesielt hos barn og unge, er å finne den personlige trigger-pakken og så redusere denne.

De seks S-ene

Migrenehjernen liker å ha det likt hele tiden, så vi rydder opp i de seks S-ene, sukker, sult, søvn, stress, skjelett og skjerm. Stå opp og legg deg til samme tid, sov åtte til ni timer, spis hver tredje time, ikke sukkerbomber, hjelper. Vi ser at mange migrenepasienter har funksjonsfeil i rygg, nakke og føtter som reduserer antall anfall når de behandles. Og skjerm trigger på mange måter, det er ikke akkurat ergonomiske sittestillinger de fleste har. Dessuten er det blå lyset fra skjerm det mest stimulerende, som i seg selv trigger migrene direkte og indirekte fordi det forstyrrer søvnen.

Ikke øv deg på hodepine

Hjernen lærer, og for hver gang man gjentar noe, pianospill eller hodepine, skal det mindre til for å komme i gang. Mange hodepinepasienter «øver» som en OL deltaker. Men heldigvis, når triggerpakken er funnet og ryddet opp i, har de fleste en sjelden migrene som er lett å behandle med anfallsmedisin. Hos de som stadig har mye anfall, er det medisin som hever terskelen for å utløse anfall og dermed reduserer anfallsfrekvensen.

FAKTA

Migrene er en genetisk betinget sykdom og den er arvelig. Sjansen for å få migrene øker hvis både mor og far har migrene. Migrene finnes i alle verdensdeler.

Cirka ti prosent av barn i barneskole har migrene. Det betyr to barn i hver klasse. Migrene er underdiagnostisert både hos barn og voksne. 

Økningen hos kvinner skjer etter mensdebut. Hos en del barn brenner den ut.

Migreneanfallet har fire faser. Alle er ikke like tydelige.

  1. Prodromalfasen - da forandrer verden seg, man blir mer følsom for lys og lyd, kan få kjempelyst på sjokolade. Noen ser folk rundt seg som veldig små eller veldig store. Louis Carol som skrev Alice in Wonderland hadde migrene og man mener denne boken er inspirert av inntrykk fra prodromalfasen.
  2. Aurafasen, cirka 20 prosent har migrene med aura. Den kan enten være synsforstyrrelser (vanligst), zikk zakk, bortfall av syn, stjerneblink +++, eller én aura med følelsesløshet i en arm og ansikt på samme side. Det kan også være kraftsvikt , en egen variant som arves i noen familier, og problemer med å snakke eller finne riktige ord. Aurafasen varer normalt fra 10-30 minutter og avløses ofte, men ikke alltid av hodepine.
  3. Hodepinefasen. Hos voksne er det ensidig, meget sterk pulserende hodepine som varer fra 4-72 timer, og er ledsaget av lys og lydskyhet, kvalme, eventuelt oppkast. Forverres av aktivitet. Personen vil ofte legge seg i et mørkt kalt rom og barn vil sove av seg anfallet. Barn har kortere anfall, og ofte også hodepine i hele hodet.
  4. Etterfase, hvor de aller fleste føler seg slitne, noen få er fulle av energi og føler seg renset.