Ofte er grunnen dårlig innlærte toalettvaner eller at barnet en gang har hatt vondt i forbindelse med avføring. Barnet kan da fort begynne å holde igjen av redsel for å få vondt på nytt, men det gir jo bare mer forstoppelse og hardere avføring. Da fortsetter det å være vondt og barnet vegrer seg enda mer for å gå på do og opplever en vond sirkel det er vanskelig å komme ut av.

Som allmennlege opplever jeg med jevne mellomrom å få besøk av foreldre med barn som vegrer seg for å gå på do. I slike tilfeller kan det være fint for ungene å lese om temaet; det er en annen måte å angripe problemet på enn bare å høre foreldrene og andre ”mase” om det.

Boka ”Jo vil ikke bæsje på do” åpner opp for temaet med humor og vil fungere godt for samtale mellom foreldre, lege og barn. Boka vil også være fin i forbindelse med pottetrening og er godt egnet for helsestasjoner der dette er et av de sentrale temaene i oppfølging av barn.