Det kan være skremmende å få et barn med et handikap. Nestleder i HBF, Hege Tegler, følte seg helt alene i verden da hun fikk vite at hennes datter Sarah (9) hadde cerebral parese.

- Da jeg gikk gravid så kjente jeg nesten ingen som hadde et handikappet barn, og det første jeg gjorde da jeg fikk beskjed om at Sarah hadde en hjerneskade, var å søke etter andre i samme situasjon. Det er mange som opplever dette, og dette er motivasjonen til oss som jobber frivillig i HBF - å hjelpe andre i samme situasjon.

En camp hvor alle blir involvert og inkludert

Den årlige HBF- campen på Skeikampen er nettopp gjennomført, og for tiende år på rad var dagene fylt med aktiviteter og en masse lekende og smilende barn og voksne. HBF- campen samlet i år drøyt 360 store og små mennesker, totalt 70 familier fra hele landet deltok. 

- Veldig mange av de handikappede barna har jo søsken, og det kan være krevende også for dem å vokse opp i en familie hvor så mye av oppmerksomheten rettes mot det handikappede barnet. Når de får være sammen med andre familier i samme situasjon så blir plutselig den familien din, som vanligvis er så annerledes, helt vanlig, forteller Tegler. 

- For nesten alle ungene er denne helgen årets høydepunkt. Camp- komiteen setter frem isfrysere hvor barna kan gå og hente seg en is når som helst. De arrangerer turer og lager tivoli, men det kuleste er nok energi- kampen, hvor de har stjålet litt fra tv- programmet med samme navn. Barna blir delt inn i lag, og så skal de løse ulike oppgaver. Det er så gøy å se barna samarbeide seg imellom, og se hvordan de hjelper hverandre. Alle får være med, og det er bare smil og latter. Alle barn har behov for å føle at de får til ting, og dette gir dem en følelse av mestring.

Annerledeshet en utfordring

Mange foreldre som har et handikappet barn kjenner på det å være annerledes, og derfor er det desto viktigere å skape arenaer hvor disse forskjellene blir jevnet ut, fortsetter Tegler.

- Når vi er på turer og barna våre skriker så får vi jo ofte blikk fra mennesker rundt oss. På samlinger som denne så blir de forskjellene jevnet ut, og det er godt også for oss voksne.

En annen hjertesak for HBF er skolen.

- Det er viktig at barna blir tatt på alvor i læringen, vi har tro på inkludering. Noen er nødt til å sende barnet sitt til en spesialskole, fordi det ikke er tilrettelagt i nærsamfunnet, og dette sender noen signaler til barnet som ikke er bra. Alle barn har et potensial, og alle barn har lyst til å bli tatt på alvor, sier Tegler, og avslutter med en bønn til kommunene rundt om i landet.  

- Jeg blir lei meg når jeg hører om familier med handikappede barn som kjemper og kjemper for å få riktig tilbud til riktig tid. Det er fullt mulig å leve gode liv både for familiene og ungene selv, men man trenger støtte. Det er god samfunnsøkonomi av kommunene å være på tilbudssiden her, sånn at foreldre unngår å bli så utslitt at de tilslutt kneler.