- Alt var tilsynelatende normalt like etter fødselen. Men etter to uker oppstod noe som lignet et typisk hormonutslett på kroppen hans. Utslettet var væskende, forteller Wilmers mamma, Martine.

Wilmer fikk time hos fastlege, helsestasjon og til slutt hos legevakten, som henviste direkte til Ahus. Sykehuset mente derimot at det ikke var nødvendig å behandle den lille gutten, og Martine og Wilmer ble sendt hjem.

- Han så brannskadet ut på 98 prosent av kroppen, men likevel ble vi avvist, med beskjed om at det ikke var behov for oppfølging.


Wilmer (2) har alvorlig grad av atopisk eksem, allergi og astma. Foto: Martine Dahl Gjessing


Får endelig hjelp

Da Wilmer var seks uker gammel fikk han komme til en barnelege i Ski som stilte riktig diagnose. Å få fastslått at det var atopisk eksem var et fremskritt. Likevel tok det enda halvannet år før situasjonen ble tatt ordentlig på alvor.

I august i fjor var Wilmer på første konsultasjon på Voksentoppen, en del av Barnemedisinske avdeling, ved Barn og Kvinneavdelingen på Rikshospitalet. Voksentoppen har spesialkompetanse innen utredning og igangsetting av behandling av astma, kroniske lungesykdommer, allergier og eksem.

– Under kartleggingen på Voksentoppen fant vi at vi bruker nærmere ti timer daglig på å følge opp eksemet. Tiden inkluderer smøring og stell, tilrettelegging av mat, behandling med astmamedisin, legebesøk, trøst og omsorg. Tidsbruken vil øke enda mer om vi skal begynne å forberede melke- og glutenfri kost, forteller pappa, Mats.

- Søvn er også en utfordring.  Om natten er Wilmer gjerne våken alt fra en til tre timer. Han klør og klør, og sliter med å falle til ro. Vi ser at han er i en ekstrem smerte. Det ender gjerne med at vi må gi smertestillende for at han skal klare å sovne, slik at han kan våkne opp uthvilt neste dag, fortsetter Mats.

Vanligere i nordiske land

- Vi vet at atopisk eksem er arvelig. Vi vet også at miljøfaktorer kan påvirke eksemet, men det vi ikke vet er i hvilken grad for eksempel husdyr, kosthold og klima spiller inn, sier lege ved hudavdelingen og regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhetsreaksjoner (RAAO) ved Oslo universitetssykehus, Teresa Løvold Berents.

Atopisk eksem forekommer hyppigere i nordiske land enn ellers i verden. En mulig årsak til dette kan være klimaet med den store variasjonen i temperatur her. De med atopisk eksem blir som regel verre i vinterhalvåret, skiftet mellom inne- og utetemperatur kan da trigge eksemet.

- Atopisk hud slipper ut mer fuktighet enn frisk hud, slik at huden blir tørr. Det er derfor veldig viktig å smøre med fuktighetskrem hele tiden, dersom barnet ditt er plaget. Også i gode perioder, og gjerne et par ganger daglig, forklarer legen. – Jo mer smøring, jo mindre plager har barnet.

Typiske tegn på atopisk eksem er rødt, kløende utslett. Dersom barnet gråter og holdes våkent om natten grunnet kløe og svie, bør du ta det opp med lege slik at behandling kan igangsettes umiddelbart. Kortisonkrem er svært effektivt, men du skal altså heller ikke undervurdere viktigheten av forebyggende behandling med fuktighetskrem mellom utbruddene.

Opptrer overalt

Svikt i hudbarrieren fører til at bakterier og andre irriterende stoffer trenger ned i huden og aktiverer immunforsvaret, slik at huden blir rød og betent.

- Atopisk eksem kan opptre overalt på kroppen. Det finnes likevel typiske soner for utbruddene, knyttet opp mot barnets alder. Spedbarn har ofte eksem i ansikt og på hodet. Småbarn har gjerne utbrudd i knehaser, på albuer, rundt anklene og på håndledd. Eldre barn og ungdom har oftest utslett i ansikt og på hals, forklarer hudlegen.


Det er viktig med forebyggende behandling med fuktighetskrem mellom utbruddene. Wilmer hjelper selv til med smøringen. Foto: Martine Dahl Gjessing


Kan reise utenlands

Sollys har vist seg å ha en gunstig virkning på mange hudsykdommer, deriblant atopisk eksem. Oslo universitetssykehus tilbyr barn som plages av sterkt eksem behandlingsreise til Gran Canaria i vinterhalvåret. Mange hudpasienter opplever en fysisk bedring av sol og saltvann. Like viktig som fysisk bedring er kunnskapen om hvordan man kan leve bedre med diagnosen, samt fellesskap og erfaringsutveksling med andre i samme situasjon.

- For mange er dette med på å gjøre hverdagen litt lettere etter hjemkomst. Man har blitt bedre i huden, stresset ned, fått ny kunnskap og nye venner med full forståelse for utfordringene knyttet til diagnosen, forteller Berents.

- Du kan, gjennom fastlegen, søke om plass på behandlingsreisene i regi av Oslo universitetssykehus. Det er et godt og effektivt tilbud for mange med store plager. Men det er viktig å merke seg at dette tilbudet kun gjelder for dem under 18 år, legger hun til.